Stálezelené neopadavé živé ploty

Za stále zelené označujeme takové dřeviny, které podržují své listy i v zimě. Často se používá i výraz neopadavé živé ploty. Jsou mezi nimi jak stromy a keře jehličnaté, tak i křoviny listnaté. Ty přicházejí u nás v úvahu méně často, neboť jsou choulostivější, takže v našich krajích převládají živé ploty z jehličnanů, a pokud to jsou ploty vysoké nebo dokonce zelené stěny (mají li být stále zelené), je možno je založit jediné z nich. Listnaté stále zelené keře jsou vhodné jen na ploty nižší nebo docela nízké. Velkou jejich předností je, že poskytují pěkný pohled po celý rok a že lépe chrání proti větru než dřeviny opadavé. Jsou tmavší, uplatňují se proto i mnohem nápadněji v architektuře zahrady, a to tím spíše, že jsou již svým habitem architektonickým prvkem. Strohost linií bývá obvykle ještě zdůrazněna řezem.

Až na malé výjimky nesnášejí horké a suché polohy, nebo naopak stín; většinou se nedaří v půdách obsahujících vápno nebo v půdách příliš vlhkých a studených. .Stanoviště musí být  zvláště pro listnaté stále zelené keře  chráněno před studenými a vysušujícími větry  hlavně zimními  ale přitom nesmějí být rostliny tísněny stromovím. Zvláště nepříznivé je takové umístění živého plotu, kde je zčásti trvale zastíněn, neboť keře, k nimž má světlo volný přístup, rostou normálně a tvoří hustou kompaktní hmotu, kdežto zastíněné rostou rychleji, ale jsou slabší a obyčejně i světlejší, takže jednotnost plotu se tím poruší.

 

Příprava půdy musí být ještě pečlivější než při zakládání živých plotů z opadavých dřevin, a to aspoň půl roku před vysazováním, aby půda měla čas opět se usadit. Pás půdy, kde má být plot vysazen, na podzim převrstvíme ve dvojnásobné až trojnásobné šířce plotu a přidáme přitom rašelinu a výživný kompost nebo starou a důkladně proleželou mrvu hovězí, kozí nebo králičí.

 

Za trvale suchého počasí musíme zalévat. Zálivka je také nutná vždy na podzim před příchodem mrazů, a to velmi důkladná, neboť tzv. mrazové škody na jehličinách a stále zelených dřevinách jsou z největší části způsobeny právě nedostatkem vláhy.

 

Zakládání stále zelených plotů je vždy nákladnější než zakládání živých plotů z opadavých dřevin, a to z několika důvodů. Jednak již rostliny samy jsou dražší než opadavé, jednak je nákladnější dovoz a práce spojené s vysazováním, neboť zatímco se opadavé dřeviny vysazují bez kořenových balíků, musí mít jehličiny i stále. zelené listnaté keře pevný a dost těžký kořenový balík. K tomu přistupuje i skutečnost, že na stejnou délku plotu musí být vysazen větší počet rostlin, neboť jehličiny  jako poměrně užší  se musí vysazovat tak, aby se dotýkaly ihned při výsadbě; mimoto pomaleji přirůstají, takže se musí vysazovat exempláře již silnější.