Tůje - zerav západní

Thula occidentalis L.  zerav západní pochází ze západní části USA, kde roste na vlhčích místech, podél vod apod. Volné rostoucí dosáhne 15 až 20 ni výšky, vytváří úzce kuželovitou hustou korunu a má drobné šupinovité tmavozelené a slabě do hněda nadechnuté jehlice. Většina variet na zimu hnědne, ale na jaře dostává opět normální zelené zbarvení. Pro živé ploty je zvláště vhodná z několika důvodů. Je úplně otužilá proti mrazu, poměrně rychle roste, je celkem nenáročná a snáší i velmi hluboký řez. Dobře kryje a lze z ní vytvořit hladké, zelené, 1 až 5 m vysoké a 0,5 až 2 m široké stěny. Jelikož i odrostlé exempláře jsou proti tisu značné levnější, používá se na živé ploty ze všech stále zelených rostlin nejčastěji. Kde jde o zakrytí nevhodných objektů a na hranice zahrad se ze stále zelených dřevin vysazují takřka výlučně túje.

Mají li být živé ploty z tújí opravdu pěkné:! vyžadují světlé stanoviště, středně těžkou až jílovitohlinitou a dostatečné vlhkou půdu, bohatě zásobenou živinami. Pravidelné sestřihované živé ploty občas důkladně zalijeme a každý druhý rok je přihnojíme, třeba pokrytím půdy mrvou. Odrostlé stromky přesazujeme vždy s kořenovým balíkem, mladší můžeme i bez něho, neboť se velmi snadno ujímají. Také jejich regenerační schopnost je velká a stane li se, že se y plotu objeví proschlé větve, stačí obyčejně hluboký řez, důkladná zálivka a přihnojení (třeba tekutými hnojivy), aby se porušené místo znovu uzavřelo.

Ještě lepší než základní druh je forma Th. occidentalis malonyana, která na zimu nehnědne, nýbrž zůstává stále zelená. Je však užší a musí se vysazovat na menší vzdálenosti, ovšem tak, aby se rostliny dotýkaly již při vysazení, jak je tomu ostatně i u ostatních jehličin.

Někomu nejsou túje sympatické proto, že jsou vysazovány často na hřbitovech. V tom případě je přijatelnější vysadit i vyšší živé ploty některou z variet s jemnějším jehličím, a to buď Th. occid. rosenthalii hort. nebo Th. becid. warreana hort. Na nižší živé ploty, a to 0,8 až 1,5 m vysoké, se hodí Th. occid. ellwangeriana a Th. occíd. erícoides, které se řezem tvarují, ale musí být širší (0,8 až 2 m). Na volně rostoucí živé ploty lze vysadit Th. occid. recurva nana. Zcela nízké, jen asi 0,5 m vysoké, osazujeme kulovitou Th. occid. globosa, která je světlejší než ostatní variety.