Volně rostoucí živé ploty

V parcích, ve větších zahradách a tam , kde neklademe nároky na přísný tvar živého plotu, nebo kde se nesmí plot pravidelně sestříhávat, vysazujeme na živý plot takové křoviny, které se mohou ponechat volnému vzrůstu. Pro tento účel se ovšem hodí jen husté rostoucí druhy, aby plot dostatečně kryl, a jde li o oplocení, které má zamezit prolézání, druhy trnité. Nevýhodou je okolnost, že tento plot zabírá více místa, výhodou, že křoviny kvetou (některé mají dokonce okrasné plody) a nevyžadují tu péči jako ploty sestřihované. Příprava půdy a výsadba je obdobná jako u živých plotů sestřihovaných, jenže křoviny vysazujeme řídčeji, aby se mohly volně prorůst. I přesto je však nemůžeme nechat zcela bez povšimnutí, nýbrž podle potřeby je prosvětlíme vyříznutím přestárlých větví až u země; tím usnadníme vývin mladých letorostů a trvale husté zavětvení a olistění. Jen poměrně zřídkakdy bývá nutno zakrátit nadměrně bujné letorosty, abychom udrželi tvar celé hmoty. Průklest (prořezávání) provádíme u křovin kvetoucích zjara ihned po odkvětu, u ostatních brzy na jaře, ještě před rašením.