Měníme odumřelé rostliny

Zajde li některá rostlina v nedávno vysazeném živém plotě, dokud jsou všechny rostliny ještě mladé  takže není velký rozdíl mezi ní a ostatními rostlinami  lze ji velmi lehce nahradit vysazením nového exempláře. Mnohem obtížnější je to však u starších živých plotů, a hlavně u plotů sestřihovaných, kde jsou kořeny vzájemně propleteny a kde by mladá sazenice byla utlačena sousedními odrostlými exempláři, a to jak jejich kořáním, tak i větvemi. Pokud keř není úplně mrtvý, můžeme se pokusit zmladit jej seříznutím u země, obyčejně jej však již nezachráníme, neboť nejčastěji odumřel proto, že na, razil na velký kámen, nebo naopak že se v jeho jamce nahromadilo příliš vody, anebo že jeho kořeny byly pře hlodány ponravami apod. V tomto případě musíme především odstranit příčinu, a pak vysadit exempláře náhradní. Protože pro větší exemplář bývá v plotě mezi rostlinami málo místa a kořenový balík nemůžeme odřezat, pomáháme si tím, že jej navlhčíme, pak jej položíme na široké prkno, stejné prkno položíme na kořenový bal z horní strany a beranem dusáme tak dlouho, až se balík zploští. Rostlinu s kořenovým balíkem takto zploštělým vysadíme pak do jamky, která je k oběma zevním stranám plotu delší, takže se do ní zploštělý balík vejde.