Příprava půdy pro živý plot

Čím bude pruh země určený pro vysazení živého plotu hlouběji a pečlivěji zpracován a zásoben živinami, tím lépe se bude rostlinám dařit, plot vydrží značnou dobu v bezvadném stavu a bude lépe plnit své poslání. Příkop na vysázení živého plotu při jarní výsadbě hloubíme zpravidla již na podzim, při podzimní výsadbě aspoň 2 až 3 měsíce předem, a to pro křoviny asi 40 cm, pro vyšší stromové stěny a jehličiny až 60 cm hluboký a na každé

straně asi o 20 až 25 cm širší, než bude živý plot. Na dobrých a středně těžkých zahradních půdách dno příkopu lehce nakypříme a při vysazování přimícháme do země dobrý a živinami bohatý kompost; rostlinám vyžadujícím vysoký obsah vápna v půdě přidáme ještě 1 až 11/2 kg hašeného vápna nebo 2 kg omítky na každé 2 m délky příkopku. Je důležité, aby do hloubky asi 60 cm byla půda dostatečně nakypřená a bohatá živinami. V těžké půdě příkop rigolujeme a přitom přidáváme starou, rozleželou mrvu nebo směs písku a rašeliny, popř. popela a rašeliny; hnůj nesmí být slamnatý. Půdu takto připravujeme několik měsíců před sázením, aby se znovu slehla a aby se obnovila porušená kapilarita. Zadělávat hnojiva pro živý plot z křovin do větší hloubky než 40 cm je bezúčelné, protože kořeny takového plotu hlouběji nerostou.