Smrk obecný

Picea excelsa L. (p. abies KARST.)  smrk obecný Náš domácí strom statného vzrůstu, rostoucí hlavně v horách, vytvářející husté, uzavřené, temně zelené koruny. Pokud se nechá volně vyvíjet, dorůstá obyčejně 30 až 50 m výšky a 10 až 12 m průměru, tvarováním můžeme z něho vytvořit živé stěny až 5 m vysoké, ač se velmi často zakládají i ze smrků živé ploty nižší, a to zvláště v oborách, remízech a podél tratí. Často bohužel vídáme živé ploty zdola a někdy až do poloviny výšky lysé, což je způsobeno zejména nesprávným sestřihem, někdy i suchem. Na to, aby byl živý plot u země širší než nahoře (na každý 1 m výšky o 5 až 8 cm), je obecný smrk zvlášť náročný. Smrkový živý plot nemá být nikdy nižší než metr. Aby se dobře vyvíjel, vyžaduje dostatek vláhy, zejména vláhy vzdušné, a proto se smrkové živé ploty hodí především do horských a podhorských vlhkých krajin; naprosto však zklamou v nižších 'h středních polohách, pokud nejsou zvlášť pečlivě ošetřovány, tj. sestřihovány a pravidelně zalévány. K vysazení se hodí jen ve velkých zahradách. Sestřihujeme je po vyzrání jarních letorostů, tj. koncem června, počátkem července nebo koncem zimy před rašením. Zakrslé a pomalu rostoucí odrůdy (jsou uvedeny v jednotlivých tvarech živých plotů) se většinou formují jen ve školkách, na místě vysazené již nikoliv. Živý plot z nich je poměrně drahý.