Javor babyka

Acer carnpestre L.  babyka Náš domácí strom nebo keř vysoký 10 až 12 m, s pružnými a poměrně tenkými větvemi. Listy jsou asi 8 až 10 cm velké, trojlaločné až pětilaločné, syté zelené a na podzim před opadem žloutnoucí. Díky bohatému olistění jsou živé ploty z babyky husté a dobře kryjící, ale musí se pravidelně sestřihávat. Obvykle bývají 1,5 až 3 m vysoké a 0,80 až 1,5 m široké, mohou však být i vyšší, kulisovité. Mohou se zakládat jak na výsluní, tak i ve stínu, musí však být jen krátce sestřihá.vány, neboť jinak špatně obrůstají. je celkem nenáročná, vůči mrazu i kouří otužilá, a daří se takřka v každé půdě, vyjma půdu suchou, písčitou.