Hroznovka

 Exochorda LDL.  hroznovka keř připomínající tavolník, ale mohutněji rostoucí, s velikými bílými květy. U nás poměrně málo známý a v zahradách vysazovaný obvykle jako solitéra. Velmi efektní jsou však z něho volně rostoucí živé ploty. K tomu účelu je nejvhodnější E. macrantha C. SCHN., dorůstající až 3,5 m výšky, s hustými hrozny 5 až 6 cm velkých květů, a E. giraldii HESSE, která je nižší, jen 2 až 3 m vysoká. Obě kvetou již v květnu, daří se v každé zahradní půdě na výsluní. Aby dobře kryly, musí být keře v mládí několikrát seříznuty až u země; starší exempláře snášejí řez celkem špatné. Vysazují se na vzdálenost 80 cm.