Dřín

Cornus L.  dřin košatý keř 3 až 6 m vysoký. Pro vysazování živých plotů přichází v úvahu vlastně jen naše domácí dva druhy. Cornus mas L.  dřin obecný, dorůstající 3 až 6 m výšky a vytvářející obyčejně košaté keře, někdy i keřové stromky. Ještě před vyrašením listů, v únoru až dubnu, keř žlutě kvete, kvítky jsou drobné, ale velmi početné a jsou hojně navštěvovány včelami. Listy jsou vejčitokopinaté, 3 až 5 cm dlouhé, celokrajné a mají nápadné obloukovité nervy; od jara až do podzimu jsou jasně zelené. Korálově červené, na podzim dozrávající plody jsou asi 1,5 cm dlouhé a jsou jedlé. Jeho původní domovinou je jižní Evropa, ale zasahuje u nás i do teplejších poloh (význačný druh ve společenstvu šípákových dubů). Ačkoliv není na půdu zvlášt náročný, daří se nejlépe ve středně těžkých a živinami bohatých půdách s vysokým obsahem vápníku a na výslunných sušších místech i na svazích; dobře snáší kouřové ovzduší. Ačkoliv najdeme v přírodě rozptýlené keře i ve světlých dubových, bukových a lužních lesích, musí být živý plot na plném výsluní. Dřínové živé ploty, pokud jsou sestřihávány, bývají 1 až 2,5 m vysoké a 0,6 až 1 m široké; řez se však musí provádět opatrné a nepříliš radikálně. Druhý náš domácí druh Cornus sanquinea L.  svída dorůstá výšky 2 až 5 m a má větve na slunečné straně nápadné červené, listy krátce řapíkaté, široce vejčité a květy drobné bílé, teprve koncem května a v červnu rozkvétající. Hodí se jen na živé ploty volně rostoucí, nebot stříhané živé ploty z něho nejsou pěkné. Je vhodný hlavně k ohraničování obor, remízů apod.; živý plot bývá u země 2 až 3 m široký.